Prof. Dr. Ahmet KONROT

Türkiye
BİYOGRAFİ

Essex Üniversitesinde “Uygulamalı Dilbilimi ve Fonetik” alanında mezuniyet sonrası diploma aldı. Yine aynı Üniversitede Dilbilimi (Deneysel Sesbilimi) alanında Doktora yaptı. Doktorasının ardından İngiliz Hükümeti Teknik Yardımlaşma Bursunu” kazanarak Londra’da “Dil ve Konuşma Terapistliği Lisansı alarak, Türkiye’ye döndü. Dönüşünde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başladı. Bu fakültede “Özel Eğitim” bölümünün kurulmasında görev aldı.

 

1984’te Yardımcı Doçent, 1988’de Doçent, 1993’te Profesör oldu. Anadolu, Abant İzzet Baysal, Ankara ve Osmangazi Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 1998’de Başbakanlığa bağlı “Özürlüler Yüksek Kurulunda” dönemin Başbakanı tarafından Üniversiteleri temsilen, üye olarak atandı ve emekli olması nedeniyle bu görevinden ayrıldı.

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Bilimsel Danışma Kurulunda üyelik yaptı. 1982-2000 yılları arasında “Büyük Britanya Dil ve Konuşma Terapistleri Birliği” üyeliğinde bulundu. Nisan 1999 yılında, kendi isteği ile Üniversitedeki görevinden emekliye ayrıldı. Dil ve Konuşma Terapisti olarak serbest çalışmaya başladı. 2000 yılında Eğitim Fakültesi Özel Eğitim bölümü Öğretim Üyesi olarak tekrar Anadolu Üniversitesine döndü. Aynı zamanda “Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde” görev yaparken, 2003 yılında “Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürlüğüne atandı. 2005-2014 yılları arasında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde Öğretim Üyeliği yaptı.

 

2014 yılı haziran ayında tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde göreve başladı ve bu bölümün başkanlığına atandı.

 

“Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneğinin” kurucu üyesi ve “Özel Eğitimciler Derneği” üyesi olan Prof. Konrot, Eğitim Modelleri Zirvesinde “Özel Eğitim” temalı panelde baş konuşmacı olarak yer alıp, tecrübelerini paylaşacaktır.